top

Main menu:

Úvod

Projekt edpilot byl ukončen a nahrazen projektem e-deposit.

Úkolem Národní knihovny České republiky je zachovat písemné kulturní dědictví v celé jeho šíři a podobách. Vzhledem k dynamickému vývoji digitálního publikování se Národní knihovna rozhodla přijímat také elektronickou obdobu klasického povinného výtisku, prozatím na dobrovolné bázi v pilotním projektu. NK ČR má již delší zkušenost s archivací a zpřístupňováním elektronických dokumentů z digitalizace (projekty Kramerius, Manuscriptorium) a s archivací webových stránek (WebArchiv).

Cílem tohoto pilotního projektu bylo mimo jiné získat výchozí podklady pro formulaci nového legislativního opatření, které ukládání elektronických dokumentů zákonem upraví. Odevzdávání dokumentů v elektronické podobně je dnes již běžnou praxí v řadě evropských zemí (Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, Nizozemí, Dánsko atd.).

Odevzdané dokumenty NK ČR ukladala v digitálním repozitáři v souladu se standardy dlouhodobé ochrany digitálních dat. Uložení mělo zajistit bezpečné uchování digitálního obsahu po velmi dlouhou dobu a použitelnost dat v budoucnu i při změnách technologie (na softwarové či hardwarové úrovni).

Velkou výhodou pro dodavatele bylo mj. možnost kdykoliv získat kopie uložených dat (ne ovšem vždy ve stejném formátu) v případě, že vlastní originály ztratí nebo je nějakým způsobem znehodnotí.

Dodavatel dat uzavřel s NK ČR rámcovou smlouvu a v souladu s ní NK ČR s daty nakládala dle platného autorského zákona.

Tento pilotní projekt byl zahájen v dubnu 2011 a ukončen v roce 2012. NK ČR předpokládá, že novelizace zákona o povinném výtisku bude vyžadovat další změny stávajících pracovních postupů.

Dobrovolné odevzdávání elektronických zdrojů žádným způsobem neovlivňuje a nemění zákonnou povinnost odevzdávat do NK ČR povinný výtisk monografických publikací a periodik dle následujících zákonů: tiskový zákon č. 46/2000 Sb. a zákon o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb.